UITKERINGEN SSNV 2004  


Vanaf begin 2003 heeft het bestuur van de SSNV samen met een heleboel toegewijde vrijwilligers intensief gewerkt aan de Regeling Functionele Invaliditeit SSNV (inclusief Privacyreglement) en de Regeling Bonus PLOK. Tijdens de bestuursvergadering van de SSNV op 12 januari 2004 zijn deze regelingen in het bijzijn van het bestuur van de BSNV vastgesteld. Allen die aanspraak maken op deze SSNV-regelingen, hebben een medische keuring ondergaan, afgenomen door hooggekwalificeerde specialisten die zowel het lichamelijk als psychisch letsel hebben geregistreerd. Op basis daarvan is een percentage functionele invaliditeit vastgesteld, dat als uitgangspunt dient voor de verdeelsleutel en de uiteindelijke hoogte van de uitkering.

U kunt de Regeling Functionele Invaliditeit SSNV en het Privacyreglement SSNV hier nalezen.

Een maand na vaststelling van de Regeling Bonus PLOK door de SSNV in de bestuurvergadering, is deze ook door zowel de Gemeente Edam-Volendam als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geaccordeerd.

Door een daartoe door de SSNV ingestelde Commissie is een bancair product samengesteld om ervoor te zorgen dat de gelden op een zorgvuldige wijze ook voor de lange termijn beschikbaar blijven. Een drietal banken (ABN-AMRO, ING en Rabobank), door de Commissie van de SSNV geselecteerd, hebben een product aangeboden dat voldoet aan de gestelde voorwaarden. De producten zullen aan de getroffenen per post worden toegezonden.

Op 14 februari 2004 zijn ruim 200 door het bestuur van de SSNV vastgestelde beschikkingen verzonden. De daarin vastgestelde bedragen zullen vanaf 7 maart 2004 betaalbaar worden gesteld. Bij de beschikking zijn tevens de documenten gevoegd voor de aanvraag van de Bonus PLOK.

Getroffenen dienen na hun keuze voor één van de drie banken in contact te treden met deze bank. De bank zal de noodzakelijke handelingen verrichten om de storting in het bancair product mogelijk te maken.

De getroffene dient het aanvraagformulier Bonus PLOK volledig ingevuld te retourneren aan de SSNV.

 

Ook de Regeling Bonus PLOK kunt u hier nalezen.