Oprichting SSNV  


Op 1 januari 2001 werd Nederland opgeschrikt door de vreselijke brand in café ’Het Hemeltje’in Volendam. Er vielen 14 dodelijke slachtoffers te betreuren, daarnaast waren er meer dan 300 gewonden. Een groot deel van de gewonden werd lange tijd verpleegd in binnenlandse en buitenlandse ziekenhuizen.
In de dagen na de ramp werd een organisatie op poten gezet waarin fondsenwervende, medische, financiële, fiscale, juridische, en verzekeringstechnische kennis aanwezig waren. Deze organisatie - een initiatief van de bevolking en het bedrijfsleven van Volendam - werd vervolgens ondergebracht in de Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam, zoals de stichting statutair voluit wordt genoemd. De statutaire oprichting van deze Stichting Slachtoffers Nieuwjaarbrand Volendam, kortweg SSNV, was op 10 januari 2001 een feit. De doelstelling werd als volgt samengevat: de getroffenen de breedst mogelijke hulp bieden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Dit alles om de slachtoffers te helpen en de eerste stappen te zetten in de richting van een waardevol toekomstperspectief.
De SSNV is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. De Nederlandse Brandwondenstichting treedt op als adviseur van de SSNV.