Publicaties  

De afgelopen jaren hebben in de media onder andere onderstaande artikelen van financieel- en fiscaal-technische aard gestaan.
Voor slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand kan het van belang zijn deze goed door te nemen of ze aan hun financieel/fiscaal adviseur door te spelen. We zetten ze hieronder nog eens op een rijtje.

Publicatie 1 SSNV- uitkeringen en Aftrek van buitengewone lasten/uitgaven in
aangifte inkomstenbelasting 2001
Publicatie 2 Schenkingen aan slachtoffers
Publicatie 3 Aangifteplicht inkomstenbelasting 2003
Publicatie 4 Wajong-uitkering
Publicatie 5 Partijen weer stapje dichter bij schikking (Nivo 1 september 2004)
Publicatie 6 Getroffenen gaan zorgvuldig om met uitkeringen (Nivo 1 september 2004)
Publicatie 7 Fiscale consequenties
Publicatie 8 Bestuursbesluit NNV fusie 2014
Publicatie 9 Bestuursbesluit SSNV fusie 2014
Publicatie 10 RvT besluit NNV 2014
Publicatie 11 Fusieconvenant SSNV NNV BSNV 2014
Publicatie 12 Voorstel tot fusie 2014