De Nieuwjaarsbrand  Heel Nederland was geschokt door de berichten van de brand in discotheek De Hemel in de nacht van 31 december op 1 januari. 14 jonge mensen in de bloei van hun leven vonden de dood en meer dan tweehonderdenzestig slachtoffers werden door vlammen en rook overmand. Langzaam werd duidelijk wat de gevolgen waren voor zowel de slachtoffers, hun familie als de gemeenschap Volendam. Vele slachtoffers werken nog steeds aan hun herstel. Een herstel met een onzeker toekomstbeeld, want voor veel jonge mensen zal het leven ingrijpend veranderen.

Veel van de schade zal niet door de overheid of de verzekering gedekt kunnen worden. Daarom doen wij een beroep op u, zodat we de veelal jeugdige slachtoffers de komende jaren daadwerkelijk kunnen helpen met omscholingsprojecten, aangepaste huisvesting, nazorg en extra therapieën.

Geld kan het verdriet niet wegnemen, maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat door financiële hulp, de mogelijkheden die er zijn om de toekomst weer kleur te geven, binnen bereik komen. De Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam wil jonge mensen en hun families op weg helpen naar een toekomst met perspectief. Wij vragen daarvoor uw steun.