Tien meest gestelde vragen


Meest gestelde vragen inzake regeling Bonus PLOK SSNV

1. Hoe zit het met de belastingaspecten?
- Er is geen inkomstenbelasting verschuldigd, dus ook niet opgeven als inkomsten. Wel is er sprake van vermogenrendementsheffing. Bij een totaal vermogen van meer dan € 18.800,= is er over het meerdere 1,2 % belasting verschuldigd. De grondslag voor de vermogenrendementsheffing is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Tevens zijn er vermogenscomponenten uitgezonderd (bijv 1e woning). Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl

2. Welke bank moet ik nemen?
- De keuze is gelimiteerd tot producten van de ABNAMRO Bank, Rabobank en ING. Keuze tussen deze banken is aan de getroffene zelf.

3. Mag het ook bij een andere bank dan wel financiële dienstverlener?
- Door de financiële commissie binnen de SSNV zijn de grote banken aangeschreven. Vervolgens zijn er drie banken met de aantrekkelijkste voorwaarden geselecteerd. De bonus wordt alleen toegekend als gekozen wordt voor Rabobank, ABNAMRO Bank of ING.

4. Opent de SSNV een bankrekening?
- Nee, dat doet de aanvrager zelf. De aanvrager moet twee dingen doen: 1) Het aanvraagformulier voor de regeling Bonus PLOK indienen bij de SSNV 2) Zelf contact opnemen met de gekozen bank en een rekening openen. De betreffende banken zijn volledig geïnformeerd over de Bonus PLOK regeling en kunnen je verder helpen met al je vragen. Bij het openen van een rekening zal de bank het gestorte bedrag terugmelden aan de SSNV, die de PLOK vervolgens betaalbaar stelt.

5. Zorgt de SSNV dat het geld op de vaste rekening komt?
- Neen, dat regel je zelf via de gekozen bank

6. Ik heb al een huis gekocht, krijg ik nu bonus?
- In dat geval moet er een kopie van de koopakte en een kopie van de hypotheekakte worden ingediend bij het aanvraagformulier Bonus PLOK van de SSNV. Uiteraard moet wel de aankoop gedaan zijn door inbreng van UPN of SSNV gelden.

7. Waarom nu weer legitimatie en kopie bankafschrift bij de aanvraag?
- De SSNV moet voldoen aan strenge voorwaarden en legt zelf ook verantwoording af naar de buitenwacht. Het gaat om grote financiële belangen. Controles zijn dan absoluut noodzakelijk. Daarom deze strenge eisen.

8. Wanneer ontvang ik de 5 % bonus?
- Nadat het aanvraagformulier bij de SSNV binnen is en de gekozen bank de storting bevestigd heeft aan de SSNV, zal er een beschikking worden vastgesteld. Aansluitend wordt de bonus betaalbaar gesteld.

9. Als ik geen gebruik van de bonus PLOK regeling maak, moet ik dat doorgeven?
- Het mag worden doorgegeven.

10. Mag ik ook eigen geld op vaste rekening zetten?
- Wat de SSNV betreft geen probleem. De bonus wordt vastgesteld op basis van de maximale storting door UPN + SSNV. Houdt er wel rekening mee dat het geld voor langere tijd moet worden vastgezet.