Belangenvereniging


De communicatie met de getroffenen vormde voor de SSNV een zeer belangrijk thema. Vandaar dat de SSNV bij de groep van getroffenen er op heeft aangedrongen een eigen belangenvereniging op te richten. In april werd de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (BSNV) officieel opgericht. Zij vormt sinds de oprichting een zeer belangrijke verbinding met de getroffenen. Over en weer is er intensief overleg tussen SSNV en BSNV, waarbij de eigen verantwoordelijkheid voorop blijft staan.