Coördinerende en/of uitvoerende rol


Om haar bovengenoemde doelstelling te kunnen realiseren heeft de SSNV op velerlei terreinen een coördinerende en/of uitvoerende rol vervuld. Zo werd er onder meer contact gezocht met politiek Den Haag; aan de vooravond van het debat over het rapport Alders op 3 oktober 2001 bood de SSNV de Tweede Kamer een petitie aan waarin werd herinnerd aan de letselschaderegeling die de Tweede Kamer de regering eerder had gevraagd voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede.

In overeenstemming met het verzoek van de SSNV heeft de Kamer de regering vervolgens verzocht een soortgelijke regeling voor Volendam vast te stellen. Hierop werd de Commissie Financiële Afwikkeling II voor Volendam ingesteld, onder voorzitterschap van de heer Van Lidth de Jeude. Op verzoek van deze Commissie heeft de SSNV de rol van adviserend lid aanvaard.

In een poging de groep van getroffenen gezamenlijk te laten optreden hebben de juristen binnen de SSNV het initiatief genomen tot vorming van een advocatencollectief voor de begeleiding van juridische trajecten. Daartoe is al in een vroeg stadium na de ramp overleg gevoerd met deskundigen op het gebied van letselschade. Dit heeft geleid tot de vorming van een advocatencollectief onder leiding van mr. J.M. Beer. De SSNV beperkt zich in dit juridische traject tot haar coördinerende rol en is derhalve geen opdrachtgever of financier.

Verder zijn talloze projecten gerealiseerd, waaronder het herdenkingsboek ’Wolken boven Volendam’, het computerproject ten behoeve van getroffenen, het arbeidsconvenant van het Industriele Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV), het uitwisselingsprogramma met de brandwondenslachtoffers uit Zweden, de aircovoorzieningen etc.