Fondsenwerving


Direct na het beschikbaar komen van het bankrekeningnummer mocht de SSNV de eerste financiële steun vanuit Nederland ontvangen; een steun die gelukkig niet stokte. Om de fondsenwerving beter te kunnen stroomlijnen werd giro 800 geopend.
Tot driemaal toe werd Nederland door middel van een live uitzending geïnformeerd over de nieuwjaarsbrand en de gevolgen daarvan. Op 12 januari 2001 vond de Stille Tocht plaats, onder andere bijgewoond door premier Wim Kok, kroonprins Willem-Alexander en kardinaal Simonis.

Andere hoogtepunten van de landelijke acties vormden op 27 februari 2001 de Wedstrijd van Verbondenheid en op 23 april 2001 de landelijke tv-actie ’Hart voor Volendam’. De dagen na de Stille Tocht verscheen de SSNV op de nationale TV met een spotje voor het goede doel, giro 800. Het werd het begin van honderden acties, landelijk, lokaal en zelfs in het buitenland, waarin aandacht werd gevraagd voor de gevolgen van de ramp in Volendam. Vele bekende Nederlanders werkten belangeloos mee aan de fondsenwervende activiteiten ten behoeve van de SSNV.

Ook op kleinere schaal zetten de SSNV-leden en vrijwilligers zich uren, dagen, weken, maanden in, voor de vele regionale en lokale acties die in heel het land plaatsvonden.
De solidariteit die Nederland massaal toonde met de getroffenen in Volendam was van ongekende omvang. Op deze plaats wil de SSNV nogmaals uitdrukking geven aan haar grote dankbaarheid voor die solidariteit.