Helpdesk


In de eerste weken na de ramp richtte de SSNV een Helpdesk op. In een door de woningbouwvereniging ’De Vooruitgang’ beschikbaar gesteld pand konden getroffenen en hun familieleden met hun eerste vragen en problemen terecht. De vragen werden verzameld en zoveel mogelijk gegroepeerd. Waar mogelijk werd direct actie ondernomen. Zo werden afspraken gemaakt met locale taxibedrijven over vervoer naar ziekenhuizen en werden regelingen getroffen met de ziektekostenverzekeraars over de afwikkeling en financiering van vervoers- en verblijfkosten. Vanaf 1 maart 2001 is de Helpdesk onderdeel gaan uitmaken van het Advies- en Informatiecentrum AIC ’Het Anker’. Een aantal vrijwilligers is in dienst getreden van Het Anker. Een groot aantal vrijwilligers van de oorspronkelijke Helpdesk is ook na 1 maart 2001 actief gebleven.