Getroffenen gaan zorgvuldig om met uitkeringen


Liefst 75 % van de door de overheid (UPN) en de SSNV gedane uitkeringen zijn door getroffenen voor langere termijn rentedragend vastgezet (in totaal 15,5 miljoen euro).
Daarvoor had de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam een financieel product opgezet. Een drietal banken tekende daar op in en koppelde aan het product een aantrekkelijk rentepercentage. ,,Dit is een groot succes geworden, want we waren bang dat mensen misschien met allerlei beleggingsconstructies bezig zouden gaan of het geld op
korte termijn zouden uitgeven. Het was immers geen verplichting voor de getroffenen”, zegt Carlo Binken namens de SSNV.

,,Wij wilden meedenken met de getroffenen, in ogenschouw genomen dat het doel
van de uitkeringen de invulling van de lange termijn was. Daarop heeft de financiële
commissie binnen de SSNV dat product ontwikkeld. Daarbij werd een bonusregeling
bedacht om de getroffenen te stimuleren.” Het bestuur van de SSNV
kreeg het gedaan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de rente die werd
gegenereerd van de rekening waarop het bedrag van de overheid was gestald (de
30 miljoen euro van de Commissie Van Lidth de Jeude), te gebruiken als een premie
voor de getroffenen die uitkeringen in het product onderbrengen. De premie
bedroeg 5 over het ingelegde bedrag. In totaal is inmiddels aan 775.000 euro aan
premie uitgekeerd. Dit komt er op neer dat de getroffenen 16.5 miljoen euro hebben
veiliggesteld voor de toekomst. Vanaf maart 2004 is ook de SSNV begonnen
met het verstrekken van uitkeringen op basis van de Regeling Functionele Invaliditeit
SSNV. ,,Voordat wij dit traject ingingen is er veel, heel veel werk verricht”,
licht SSNV-voorzitter Erik Tuijp toe. ,,Allereerst was er de stuurgroep ter
voorbereiding van de oprichting van de Stichting UPN en de aanpassing van de
AMA Guide om te komen tot een beoordelingsmiddel
dat rekening houdt met de specifieke gevolgen van de ramp in Volendam.
De door een groep van medisch deskundigen voorgestelde aanpassingen
werden in januari 2003 goedgekeurd door het bestuur van de Stichting UPN. De
SSNV was bij het traject betrokken door inbreng van huisarts Guijt.
Vanaf januari 2003 werd gestart met het keuren van meer dan 300 getroffenen.
Vaak ging het om meerdere deelkeuringen. Door de getoonde betrokkenheid van
de artsen vonden de keuringen veelal ’s avonds en ook op zaterdag plaats. Uiteindelijk
was het zo dat ruim een jaar later, begin 2004, de resultaten van de meeste
keuringen bekend waren.” FI SSNV De regeling FI SSNV werd vanaf medio
2003 ontwikkeld. Met deskundige begeleiding van PriceWaterhouseCoopers werd
in ruim een half jaar tijd een complete regeling ontwikkeld met daarbij horend alle formulieren en een totale administratieve beschrijving. Tuijp: ,,We konden die samenwerking
met PWC aangaan, omdat we daarvoor middelen beschikbaar hadden
gekregen van de overheid en PWC bovendien een zeer gereduceerd tarief rekende.”
,,Aangezien de SSNV zeer zorgvuldig te werk wilde gaan en uiteraard wilde werken
met goedkeuring van de onafhankelijke registeraccountant, leidt dat in zo’n
geval tot een indrukwekkend pak documenten. Het bijzondere van de door de
SSNV ontwikkelde regeling is dat deze aansluit bij de regeling van UPN, maar
toch met betrekking tot het gebruik van de percentages Functionele Invaliditeit
een eigen invulling geeft om beter rekening te kunnen houden met de ernst van
het letsel. Deze aanpassing werd ontwikkeld in nauw overleg met een grote groep
van medisch deskundigen. Deskundigen die ook al betrokken waren bij de keuringen
en daardoor veel inzicht hadden in de problematiek.” Om aan te geven dat je dit niet even kunt
vastleggen in enkele documenten. ,,De resultaten van de keuringen waren voor de
SSNV geheim. Elke getroffenen heeft afzonderlijk aan UPN toestemming moeten
geven om het mogelijk te maken dat de SSNV het f.i. percentage mocht gaan gebruiken
voor haar uitkeringen. Door de omvang van de groep zijn dit complexe
trajecten. Ondertussen werd het traject op Het Anker ondersteund door de vrijwilligers
Thoom Steur en Joke Zwarthoed- Kwakman. Zij zorgden ervoor dat de
duizenden brieven en aanvraagformulieren voor de beide regelingen steeds op
een correcte manier werden verwerkt.” In maart van dit jaar gingen er 360 aanvraagformulieren
richting alle getroffenen voor de Regeling FI SSNV. Deze voorstellen
konden vervolgens iedere zaterdag worden beoordeeld door Carlo Binken en
Erik Tuijp en doorgaans vervolgens worden getekend. Tuijp: ,,Inmiddels zijn we
in het stadium beland dat 99% is afgewikkeld. Op een enkele zaak na zijn alle aanvragen
verwerkt.” Door de Stichting UPN is voorafgaand aan de uitkering door de SSNV (6,5 miljoen
euro inclusief twee voorschotrondes) een bedrag van 15,5 miljoen euro. In totaal
is er dus een bedrag van 22 miljoen euro richting de getroffenen overgemaakt.
Tuijp: ,,Ooit is er meteen na de Nieuwjaarsbrand gezegd dat er vijftig
miljoen gulden nodig was voor de gevolgen van deze ramp. Dat werd toen als een
utopie gezien. Maar inmiddels hebben we de 40 miljoen euro (88 miljoen gulden,
red.) overschreden. Dit is inclusief de gelden die overheid beschikbaar stelde voor
de nazorgactiviteiten.” Het resultaat dat behaald werd door toedoen van de overheid,
het Nederlandse volk en niet in de laatste plaats de bestuursleden van de
SSNV, die achter de schermen een grote rol speelden bij de totstandkoming van
het door de regering beschikbaar gestelde bedrag. Tuijp: ,,Begin dit jaar hebben we
als bestuur wel afgesproken om 1 miljoen euro niet uit te keren en beschikbaar te
houden als vangnet. Zo creëer je iets voor de toekomst als er zich specifieke gevallen
voor zouden doen als gevolg van de ramp en mensen voor hoge kosten komen
te staan. Problemen zijn niet voorspelbaar.
Er is sowieso een hardheidsclausule in de regelingen opgenomen, dat als er
nog iets gebeurt met getroffenen, per geval wordt bekeken of dat zal leiden tot een
voorstel voor een uitkering. Uiteraard kan dit pas als is gebleken dat verhalen
bij verzekeringsmaatschappijen is uitgesloten.”Mocht over twee maanden daadwerkelijk
een schikking tussen alle belanghebbende partijen rond de Nieuwjaarsbrand worden
getroffen, dan zal de SSNV niet direct tot uitkering over gaan. Binken: ,,De eerste
jaren zeker niet. Dit wordt mede veroorzaakt door fiscale belemmeringen,
aangezien de fiscus voorwaarden heeft gesteld aan het doen van uitkeringen.
Wanneer daar niet aan wordt voldaan, zou over de uitkeringen inkomstenbelasting
verschuldigd zijn.” Over de toekomst van de SSNV zelf: ,,Begin 2005 zullen we een
evaluatie houden over de invulling van het voortbestaan van de SSNV. Er is jaren
toegewerkt naar een climax, die met de FI-regeling en de schikking bereikt zou
kunnen worden.” Voor informatie over beide regelingen (FI en bonus) en het jaarverslag 2003: www.
ssnv.nl