Partijen weer stapje dichter bij schikking


Betrokken partijen zijn positief gestemd en daarmee zou zich een unicum
aandienen in Nederland. Niet eerder werd bij een ramp van dergelijke
grote omvang geschikt. Vorige week woensdag werd er een nieuwe stap
gezet inzake de afwikkeling van de Nieuwjaarsbrand. In De Jozef werd
in het bijzijn van zo’n honderd getroffenen een uiteenzetting gedaan van
het schikkingsvoorstel, dat inmiddels al door veel van die getroffenen ondertekend
is. De advocaten van de cliënten stemden reeds in met de deal.
,,Op 15 oktober maken we de balans op en hopelijk kan er op 1 november
door de gemeente en Jan Veerman groen licht worden gegeven”, is ook
SSNV-voorzitter Erik Tuijp hoopvol gestemd.

Gemeente en Veerman maken een risicoanalyse
op wanneer enkele getroffenen
niet zouden tekenen. In de overeenkomst
is vastgelegd dat Jan Veerman het cafépand
verkoopt aan de gemeente en de
opbrengst daarvan ter beschikking stelt
aan de getroffenen. Van het geld dat
Veerman ontvangt, zo’n 2,9 miljoen euro,
blijft na aftrek van onder meer hypotheeklasten
1,9 miljoen euro over. In ruil
daarvoor moeten de slachtoffers alle 214
procedures tegen de gemeente en Veerman
staken. Getroffenen die besluiten
individueel door te procederen, wacht
een jarenlang proces met daarbij gepaard
gaande kosten. Tuijp: ,,Kosten die
enorm kunnen oplopen en de procedures
geven absoluut geen garantie op een
goede afloop van het proces.”
Alle civiele procedures – die eerder dit
jaar zouden worden voortgezet – zijn opgeschort.
Het openbaar ministerie is in
augustus vorig jaar in hoger beroep gegaan.
De Volendammer moest zich
verantwoorden voor brand en dood door
schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk
letsel. De rechtbank veroordeelde
hem in de strafzaak tot een voorwaardelijke
celstraf van een jaar en een
werkstraf. Beide partijen tekenden
daarop hoger beroep aan. De zaak ligt al
enige tijd bij het ressortparket Amsterdam.
Ook burgemeester Van Beek – die woensdag
ook het woord nam – is positief. De
burgervader krijgt de laatste tijd regelmatig
de vraag voor de voeten of de belastingen
voor de burger verhoogd zullen
worden, maar volgens hem hoeft dat
absoluut niet. De gemeente stort eenmalig
700.000 euro in een waarborgfonds
voor de nieuw op te richten Nazorgstichting,
die na 2007 moet zorgen voor een
vangnet voor kosten die niet worden gedekt
door de verzekering. Daarnaast
wordt het fonds gedurende veertig jaar
jaarlijks aangevuld met 40.000 euro.
Ook wordt er vijftig jaar lang op de
plaats van het rampcafé geen horeca toegestaan.
Er wordt een ideële stichting in
het leven geroepen, die zich gaat buigen
over de invulling van de bestemming.
,,Als het doorgaat, is het iets unieks en
met vereende krachten gebeurd”, merkte
Erik Tuijp op. De SSNV had (met Tuyp
en Carlo Binken) een coördinerende rol
in de informele contacten die de afgelopen
jaren gaande waren en uiteindelijk
tot het voorstel hebben geleid. Jaap Bien
trad namens de SSNV op als bemiddelaar.
Namens de BSNV waren dat Jaap
Schilder en voorzitter Albert Binken.
Binken hoopt dat de getroffenen richting
CRN/’t Anker gaan en daar hun handtekening
zullen zetten. ,,Het is echt te hopen
dat het lukt. Door te komen tot een
overeenkomst worden jarenlange slepende
juridische procedures met alle onzekerheid,
strijd en emotie voorkomen.
Daardoor ontstaat er rust in de gemeenschap
en kan de energie worden gebruikt
om de draad verder op te pakken.”